Разкрит през 2009г. на територията на СБХЛ Св. Богородица, Медицински център РВД – Здраве извършва екстракорпорална литотрипсия. Екипът включва доказани специалисти, пионери в прилагането на метода в България от 1985г.

инж. д-р т.н. Румен Динев

Cвързан с ЕЛПК от 1985г.
Монтирал първия апарат в България.
Провел над 10 000 литотрипсии.

д-р Абдул Гани Хаддам

Уролог с многогодишна практика в България и Сирия.

д-р Иван Чуков

Уролог и действителен член на Британското урологично дружество.

доц. Ганчо Будевски (Ин Мемориам)

През далечната вече 1985г, в тогавашната Медицинска Академия (сега Александровска болница), НИНУХТ (научен институт по нефрология, урология хемодиализа и трансплантация) начело с проф. Куманов, бе създаден екип с ръководител доц. Ганчо Будевски†, който внедри за пръв път в медицинската практика метода за екстра корпорална литотрипсия ESWL (ЕЛПК), сега известна като ЕКЛТ. Нововъведението бе епохално за времето, а и сега, защото за пръв път бе възможно елиминиране на бъбречни конкременти, без непоносимите болки на периодичните кризи или отворена операция.

За пръв път в България, единствена от всички страни включени в т.н. социалистически блок, бе въведена тази изключителна технология за елиминиране на бъбречни конкременти, базирана на апаратура, конструирана от инженерите на Дорние и под ръководството на проф. Шмит. Българската машина бе №84, като само в САЩ, машините тогава бяха над 60. От тогава този метод, с активното участие на българските уролози от екипа на доц. Будевски, бе усъвършенстван и получи достойно място в урологичната практика в България. Медицинския център РВД-ЗДРАВЕ бе създаден от специалисти, начело с доц. Будевски, участвали в тези пионерски години на ЕКЛТ в България.

 

Всеки доверил се на МЦ РВД-ЗДРАВЕ, ще получи адекватна консултация относно приложимостта на метода лично за неговия случай, и при наличие на индикации, позволяващи използването на метода, ще бъде литотрипсиран с апаратура, отговаряща на всички критерии на „Златен стандарт“ в екстракорпоралната литотрипсия.

×

Make an appointment and we’ll contact you.